O klubu

Co je ÚAMK-SubaruFanClub.cz o.s. ?

ÚAMK-SubaruFanClub.cz o.s. (dále jen SubaruFanClub.cz) je občanským sdružením majitelů a příznivců vozů značky Subaru ke vzájemné spolupráci, technickému poradenství a dalším činnostem zmíněných ve stanovách sdružení
IČO.:75136678

Jaké výhody má členství v klubu ?

Zdarma opakovanou pomoc dispečinku ÚAMK při organizaci služeb v ČR i v zahraničí.
Zdarma pomoc silniční služby v ČR, například:

Zdarma dopravní a turistické informace, dostupné na telefonním čísle 1230 a na internetové adrese www.uamk.cz
Slevy a výhody v programech ÚAMK Recommended a Show Your Card !
Slevu v CK Autoturist ve výši 7% z ceny vlastních zájezdů
Zdarma časopis Autostyl ÚAMK do schránky
V zahraničí pomoc silniční a odtahové služby ( prostřednictvím partnerských autoklubů Evropy i světa sdružených ve FIA) za úplatu (resp. s možnými slevami poskytovanými národními automotokluby)

Kromě toho členství přináší výhody na klubovém webu, například větší kapacitu osobní fotogalerie a podobně. 

Musím se stát členem SubaruFanClubu.cz když chci jen prohlížet klubové stránky ?

Pro přístup na klubové stránky a využívání všech funkcí webu není třeba stát se členem občanského sdružení. Na toto se stačí pouze registrovat jako "člen". Pro nečleny občanského sdružení budou zde však jistá omezení např. přístup do určitých sekcí týkajících se chodu a výhod občanského sdružení. Klubový web je financován z členských příspěvků, proto vstupem do Subarufanclubu.cz, každý člen podporuje chod a rozvoj klubového webu.

Jaka je výše příspěvku ?

Výše příspěvků byl stanoven na:

500,-Kč za rok pro dospělého mezi 18 a 70 rokem věku

350,-Kč za rok pro osobu nad 70 let

300,-Kč za rok pro mládež do 18 let

Členský příspěvek je splatný vždy-u stávajících členů-k poslednímu dni roku ,u nových členů

v den přijetí.Členské příspěvky se hradí na transparentní účet č. 2800331712/2010 u Fio banky.  Nezapomeňte uvést Vaše uživatelské jméno(nick) v kolonce ,,Zpráva pro příjemce´´.Pro náhled na stav a pohyby na účtu použijte tento přístup 

Jaká je délka členství ?

Délka členství je 365dní od data zaplacení příspěvku. Členství v klubu zaniká nezaplacením příspěvku déle než 18 měsíců od poslední úhrady, nebo oznámením člena vedení klubu, že již nemá zájem být jeho členem.

Jak se přihlásit do sdružení

na úvodní stránce v bloku ,,ÚAMK-SubaruFanClub.cz´´naleznete odkaz na přihlášku v elektronické podobě. Tuto přihlášku je potřeba si vytisknout, vyplnit potřebné údaje.
Zpět je možné doručit přihlášku naskenovanou na emailovou adresu předsedy klubu tomasvlasak@gmail.com

V případě, že nemáte možnost přihlášku naskenovat, zašlete ji poštou na adresu:

Free RW-Soft, Tilschové 12, 709 00 Ostrava

Na této adrese člen klubu Rudolf Weissbrod alias Rudolfo přihlášku naskenuje a přepošle v elektronické podobě předsedovi klubu.

Osobní údaje uvedené v přihlášce slouží k evidenci v ÚAMK-SubaruFanClubu a v Ústředním Automotoklubu České Republiky a podpisem přihlášky souhlasíte s jejich  zpracováním, dle zákona č. 101/2001 Sb. Osobní údaje v žádném případě NEBUDOU použity k reklamním a marketingovým účelům třetích stran.

Spřátelené weby

ÚAMK-SubaruFanClub.cz o.s. je občanským sdružením majitelů a příznivců vozů značky Subaru ke vzájemné spolupráci, technickému poradenství a dalším činnostem zmíněným ve stanovách sdružení.

IČ: 75136678

Transparentní účet klubu 2800331712/2010