Ochrana osobních údajů

Vážení návštěvníci našeho webu,

rádi bychom Vás informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak s nimi nakládáme. Subaru Fan Club, který provozuje webové stránky ÚAMK-SubaruFanClub.cz o.s., je občanským sdružením majitelů a příznivců vozů značky Subaru ke vzájemné spolupráci, technickému poradenství a dalším činnostem zmíněným ve stanovách sdružení. V rámci těchto činností zpracováváme některé Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V rámci provozu našich webových stránek zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

Z jakého důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem poskytování našich služeb, zejména:

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, jako jsou například poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají s provozem našich webových stránek, jako jsou například poskytovatelé hostingových služeb, analytické služby a jiní. Tyto třetí strany jsou povinny chránit Vaše osobní údaje v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a právními požadavky.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu, ke kterému jsou zpracovávány, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, budou bezodkladně odstraněny.

Jaké jsou Vaše práva týkající se osobních údajů?

Máte právo požadovat od nás informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně práva na přístup, opravu, omezení zpracování, přenos dat a odstranění. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na e-mailové adrese uvedené na našich webových stránkách.

Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonným způsobem.

Děkujeme Vám, že jste si přečetli naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte nás kontaktovat.

Spřátelené weby

ÚAMK-SubaruFanClub.cz o.s. je občanským sdružením majitelů a příznivců vozů značky Subaru ke vzájemné spolupráci, technickému poradenství a dalším činnostem zmíněným ve stanovách sdružení.

IČ: 75136678

Transparentní účet klubu 2800331712/2010